Konopné izolační materiály
 Konopí
Lněné izolační materiály
 Len
Dřevovláknité izolační materiály
 Dřevo
Izolace z ovčí vlny
 Ovčí vlna
Vzduchotěsné systémy
 Vzduchotěsné  systémy
 
Při důsledném zohlednění stavebně ekologických hledisek u novostaveb anebo rekonstrukcí je potřeba zvážit výběr tepelně-izolačních materiálů. Na stavebním trhu jsou v současnosti v nabídce různé přírodní tepelně-izolační materiály. Přírodní materiály používané ve výstavbě je možné podle původu rozdělit do tří skupin:
  • živočišné organické materiály (ovčí vlna)

 

  • rostlinné organické materiály
    1. rostlinné dřevní (celulóza, dřevní vlákna, dřevní vlna, hobliny a korek)
    2. rostlinné stonkové (rákos, konopí, len, sláma, kokosová vlákna, bavlna)

 

  • minerální anorganické materiály (expandovaný jíl – keramzit, expandovaný perlit, expandována slída – vermikulit, expandována břidlice – expandit, siopor, pemza, minerální pěna, pěnové sklo, bentonit a vápenný silikát)